އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން އިހަވަންދޫގައި ކުރިޔަށް

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފެށީގެން ކުރިޔަށް އެބަދެ އެވެ. މިއިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން އިހަވަންދޫގައި ފެށިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:20 ގައެވެ. މިއިންތިހާބުގެ ވޯޓްލުން އިހަވަންދޫގައި ކުރިޔަށްދަނީ އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގައެވެ. މިއަދު ހަވީރު 17:00 އާއި ހަމަޔަށް ވޯޓްލުން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.