ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރައިލެވިދާނެ: ޕްރިންސިޕަލް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ރެކޯޑްތަކެއްވެސް މުގުރައިލެވިދާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ސައްޔިދު ކާޝިފް ރަޒާ ޒައިދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އާ ވާހަކަދައްކަމުން ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހައި މާއްދާއަކުން ކުރިއެރުން ލިބުނު ނަމަވެސް “އިނގިރޭސި” މާއްދާއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދަން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިނގިރޭސި މާއްދާއިން ނަތީޖާ ނެރެން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަނީ އިނގިރޭސިން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރާއި އަޑުއެހުމުގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވީތީ އެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަހަރު މިކަމަށް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ދަރިވަރުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި އޯލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިން ފާސްވެފައިވަނީ 3 ދަރިވަރުންނެވެ.