އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ޝެއިހް އާދަމް ޝަމީމުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ

އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރިއަށް ޔައިޝާ

އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރީގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކުރި 5 ބައިވެރިން ހޮވައިފި

"އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރި" މުބާރާތު ބައިވެރިން މިއަދު އިހަވަންދޫއަށް އަންނާނެ

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

"އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރި" މުބާރާތުގައި 8 ރަށަކުން ވާދަކުރަނީ

"އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރި" މުބާރާތުގެ އިހަވަންދޫ އޮޑިޝަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރި" މުބާރާތުގެ ދައުވަތު ހއ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް

"އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރި" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ 4 ރަށަކުން

1 2